36575302_228915791170312_8763929008560668672_o

Glute Bridge 20 ครั้ง

เริ่มต้นด้วยการนอนราบเป็นกับพื้น ย่อเข่าขึ้นมา หัวเข่าทำมุมประมาณ90องศา หายใจออกยกสะโพกขึ้นมาให้ก้นพ้นพื้นลำตัวเป็นเส้นตรง หายใจเข้าผ่อนแรงกลับสู่ท่าเริ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *