ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเราจะเร่งดำเนินการจัดส่งสินค้าโดยเร็วค่ะ